top of page

documents in english

dogfennau cymraeg

 an everyday tale

 

The Symud Ymlaen group created this video to celebrate moving towards our four Area Meetings working together to simplify our structures and strengthen our Quaker life and witness.

stori bob dydd

 

Creodd Grŵp Symud Ymlaen y fideo hwn i ddathlu ein pedwar Cyfarfod Ardal yn symud i weithio gyda'n gilydd I symleiddio ein strwythurau a chryfhau ein bywyd a'n tystiolaeth fel Crynwyr.

shared

trustees

 

The video below provides more information about the appointment of shared trustees.

ymddiriedolwyr

ar y cyd

 

Mae'r fideo isod yn esbonio mwy am apwyntiad yr ymddiriedolwyr ar y cyd.

helenshouse_final_1b.jpg
bottom of page